A crise económica dispara o número de auditorías enerxéticas para 2012

n

n

A actual crise económica e o previsible aumento da tarifa eléctrica, para a que a patronal do sector Unesa reclama ao Ministerio de Industria unha suba mínima do 15% o próximo ano, están a animar ás empresas españolas a levar a cabo plans de auditoría enerxética que lles permitan reducir os custos derivados dos seus procesos produtivos.

n

n

n

 

n

n

n

Segundo as estimacións de Ágora Kioto, empresa de servizos de consultoría e auditoría enerxética pertencente ao grupo Ágora Solutions, espera que o número de auditorías enerxéticas aumente preto do 20% durante o ano 2012. Entre outros aspectos, este tipo de actuacións permite lograr unha maior eficiencia enerxética dos inmobles nos que as empresas desenvolven as súas actividades, ámbito no cal se pode conseguir ata un 30% de aforro na factura, ao mesmo tempo que posibilita que estes edificios incrementen o seu valor no mercado inmobiliario e contribúe a mellorar as súas accións de Responsabilidade Social Corporativa (RSC).

n

 

n

Mediante a auditoría enerxética das empresas é posible descubrir o potencial de aforro enerxético das instalacións e inmobles que utilizan, coñecer as recomendacións para minimizar o consumo segundo a zona ou usos clave dos edificios (como zonas comúns, calefacción, ventilación e climatización, cafetería, aparcadoiro, etc.) e permite saber cales son as solucións técnicas máis eficientes para conseguir outras melloras que reduzan custos e o impacto sobre o ámbito.

n

 

n

O primeiro paso para levar a cabo a auditoría enerxética é efectuar unha toma de datos, unha especie de inventario co que se realiza unha medición dos distintos gastos de enerxía (luz, aire acondicionado, calefacción, auga, gas, etc.); tamén se analizan as pautas de consumo e os equipos que fan uso dela. Unha vez efectuado a desagregación por separado dos consumos das diferentes áreas, elabórase un informe coas deficiencias detectadas e coas medidas que sería necesario poñer en práctica para fomentar a eficiencia e o aforro enerxético na actividade da empresa. No informe faise constar ademais o investimento que requiriría a posta en marcha de cada medida de aforro e a súa amortización no tempo.

n

 

n

As áreas nas que as compañías poden conseguir un maior aforro dependerán da modalidade ou tipo de instalacións que empreguen, se ben os aspectos nos que máis se pode conseguir un recorte significativo do gasto son os consumos eléctricos, a iluminación e os sistemas de refrixeración e climatización.

n

 

n

(Fonte: Energética XXI)

n

n

n

 

n