A compañía galega Smarttek saca ao mercado un robot cortacéspede que se manexa dende o móbil

A empresa galega Smarttek presentou o novo robot cortacéspede Smartbot v2, que permite a súa programación e axuste dende un smartphone a través dunha aplicación informática. Este novo dispositivo dispón dunha gran capacidade de adaptación grazas á cantidade de sensores que posúe para achegar novas vantaxes no seu funcionamento.

Destaca, así mesmo, pola súa análise do terreo, ao esquivar obstáculos e contrarrestar desniveis para evitar o xiro, e conta, ademais, cun dispositivo que detén o seu funcionamento en caso de que alguén trate de levantalo ou algún animal suba nel.

A súa principal innovación é a súa programación a distancia, sen depender da súa consola central como acontecía ata o momento. O usuario pode poñer en marcha o robot dende o seu smartphone, “tablet” ou calquera outro dispositivo móbil con conexión á rede. Ademais, achega un total respecto ao medio ambiente grazas ao seu sistema eléctrico, polo que a súa emisión de gases é nula.

A empresa galega Smarttek está especializada en novas tecnoloxías e aposta pola investigación, desenvolvemento e comercialización de aparatos para o exterior do fogar.

(Fonte: Innovamás)