A CE abre unha convocatoria para proxectos de investigación conxunta no marco do VII PM

n

n

A Comisión Europea publicou no seu Diario Oficial (DOUE) do 25 de outubro de 2011 a convocatoria de proposta para o programa de traballo Ideas 2012 do Sétimo Programa Marco (VII PM) para proxectos de investigación conxunta.

n


n

 

n

n

As subvencións para crear sinerxías do Consello Europeo de Investigación permiten a pequenos grupos de investigadores principais e aos seus equipos reunir capacidades complementarias, coñecementos e recursos, abordar conxuntamente os problemas de investigación na fronteira do coñecemento que vai máis alá dos resultados que os investigadores principais poden lograr por si sós.

n

 

n

O obxectivo desta convocatoria é promover avances substanciais nas fronteiras do coñecemento, e fomentar novas liñas de produción dos métodos de investigación e novas técnicas, como enfoques non convencionais e investigacións na interface entre as disciplinas establecidas.

n

 

n

Os principios reitores da subvención CEI Sinerxía son os seguintes: a excelencia científica é o único criterio de selección; os proxectos en todos os campos de investigación son elixibles para recibir financiamento; un pequeno grupo de inhibidores da proteasa (2-4) co correspondente IP designado co apoio; as bolsas concédense á institución de acollida que contrata o IP correspondente e a institución de acollida garante a independencia dos IP e proporciona o medio ambiente para levar a cabo a investigación e xestionar o financiamento.

n

 

n

Poderán solicitar estas axudas as entidades públicas, as pemes e outras empresas e calquera tipo de organización que teña a súa sede social nun dos Estados membros da Unión Europea (UE) ou Terceiros Países.

n

 

n

A previsión de financiamento comunitario dispoñible para esta convocatoria de propostas é de 150 millóns de euros. A data límite para a presentación de propostas será o 25 de xaneiro de 2012.

n

 

n

(Fonte: Diario Oficial de la Unión Europea)

n

n

n

 

n