A biotecnoloxía xera un novo ADN na economía de Ourense

O sector biotecnolóxico galego estase a especializar en agroalimentación, cosmética, medio, así como na provisión de servizos de I+D, onde a provincia reúne gran potencial.

As novas tendencias tecnolóxicas e científicas permiten o desenvolvemento de novos sectores altamente cualificados e onde Ourense pode ter unha páxina protagonista.

Unha definición de biotecnoloxía aceptada internacionalmente é a seguinte: “a biotecnoloxía refírese a toda aplicación tecnolóxica que utilice sistemas biolóxicos e organismos vivos ou os seus derivados para a creación ou modificación de produtos ou procesos para usos específicos (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992).

Hai que dicir que a biotecnoloxía durante moito tempo “sufriu” o San Bieito dos transxénicos pero actualmente converteuse nunha fonte de beneficios sociais, mesmo a propia Nacións Unidas recoñécelle o seu papel no logro da loita contra a gran fame e a pobreza mundial.

A nivel nacional estamos a falar dun sector que segundo a Asociación Española de Bioempresas (Asebio), achega 7300 millóns de euros á economía española, en torno ao 0,7% do PIB, e que en conxunto suma 651 empresas que teñen como actividade principal a biotecnoloxía. A estas podemos sumar ata 2767, dedicadas á biociencia.

O informe de Asebio coloca a Cataluña como líder do sector a nivel nacional co 19,4% das compañías. O podio complétao Andalucía (13,5%) e o terceiro lugar ocúpao Galicia (8,6%), por diante de Madrid e o resto do territorio. En canto ás empresas principalmente biotecnolóxicas, Cataluña é tamén líder co 23,3% das compañías, seguida de Madrid (18,7%) e Andalucía (16%).

Outro dato destacado deste estudo é que o sector atrae investimento. No 2017, as biotec captaron financiamento por valor de 149 millóns, un 17% superior á captada no ano 2016. É un sector con forte aposta pola I+D e identifícase polo seu nivel de xeración de patentes, en concreto 259 no último ano.

Gran potencial de crecemento

Galicia e a biotecnoloxía van da man para desenvolver un sector hoxe emerxente pero que cada vez máis mostra un maior potencial de crecemento.

Un sector de grande interese para a economía da comunidade polo seu alto grao de innovación, que une a empresas, fundacións biomédicas, universidades, grupos de investigación, centros tecnolóxicos e organismos públicos referentes unidos por un ben común, o crecemento económico que pode ser motor da mellora da saúde e do desenvolvemento do complexo agroalimentario galego. Sector crucial da economía e que pode ser motor de desenvolvemento competitivo a nivel mundial.

Dende o ano 2016 a comunidade conta coa “Estratexia de Impulso da Biotecnoloxía de Galicia 2016-2020”, a cal prevé investimentos neste sector por valor de 200 millóns de euros.

Os devanditos investimentos teñen que favorecer a consecución dos obxectivos formulados: aumentar un 15% o número de empresas, crecemento da facturación do sector nun 20% e aumento do 25% en postos de traballo.

Actualmente o sector en Galicia alcanza os 3000 empregos, 85 empresas xa se atopan nunha cifra de 258 millóns de euros de negocio segundo os datos de Bioga, clúster tecnolóxico empresarial das ciencias da vida de Galicia.

Segundo o informe 2016, último publicado pola devandita asociación empresarial, o sector galego de biotecnoloxía estase a especializar en alimentación, cosmética, o sector agrícola e o medio, así como na provisión de servizos de I+D, en especial servizos analíticos de diverso tipo (microbioloxía, bioquímica, xenética…), xenómica e bioinformática.

O peso do complexo agroalimentario galego convértese nun motor con gran potencial para a industria biocientífica galega tanto como fonte de provisión de posibles materias primas como fonte de aplicación dos resultados para mellorar a produción alimentaria que permita seguridade alimentaria como de salubridade.

Á vez esta materia prima pode ser fonte de produtos con alto valor engadido caso de medicamentos, ou cosméticos.

Laboratorio en Tecnópole

Neste mercado Ourense conta con grandes posibilidades. Aínda que actualmente a presenza de empresas traballando son escasas (tres sobre un computo de 85) as posibilidades de desenvolvemento son elevadas. Ao contar cun parque científico especializado, o único de toda Galicia en desenvolvemento biotecnolóxico, situado no recinto do Parque Tecnolóxico de Galicia e que oferta o acceso a laboratorios de alta capacidade.

A iso sumamos a presenza de centros tecnolóxicos especializados no sector alimentario que poden reforzar o esforzo investigador público-privado do tecido empresarial. A esta maraña investigadora debemos sumar a presenza no campus de Ourense da facultade de ciencias ambientais como complemento investigador. A todo iso debemos unir a presenza dunha maraña empresarial do sector agroindustrial de primeiro nivel que pode ser provedor de oferta de recursos e de futuras demandas.

(Fonte: La Región)