A biotecnoloxía ábrese paso no Sistema Nacional de Saúde

n

n

Máis de medio millón de pacientes dos hospitais e centros do Sistema Nacional de Saúde (SNS) recibiron tratamento con fármacos biolóxicos en 2010, uns produtos terapéuticos que lograron mellorar a calidade e a esperanza de vida dos enfermos e reducir o gasto en medicamentos do SNS.

n

n

n

 

n

n

n

A biotecnoloxía, utilizada para probas de prognóstico e diagnóstico de enfermidades e en terapias contra patoloxías que non teñen tratamento farmacolóxico efectivo, forma parte da chamada xenética clínica, unha especialidade médica innovadora, eficaz e menos agresiva que os métodos convencionais.

n

 

n

O impacto da biotecnoloxía na práctica clínica nótase tamén no gasto en medicamentos. De feito, aínda que o número de pacientes tratados con estes fármacos aumentou o 42% nos dous últimos anos, o gasto en tratamentos do SNS reduciuse un once por cento dende 2008.

n

 

n

Así consta no informe 'A relevancia da biotecnoloxía en España 2011', un documento elaborado pola Fundación Xenoma España, que analiza a importancia científica, económica, empresarial e social da biotecnoloxía española e a súa evolución dende o 2000.

n

 

n

Segundo este informe, que se realiza cada dous anos, o 45% dos tratamentos biolóxicos repercute positivamente na esperanza e a calidade de vida dos pacientes, así como no control da enfermidade.

n

 

n

Un exemplo: once anticorpos monoclonais e doce proteínas recombinantes utilízanse para tratar unha trintena de patoloxías como a diabete insulino-dependente, a esclerose múltiple, a artrite reumatoide ou certos tipos de cancros metastáticos, unhas patoloxías que padecen 7,8 millóns de persoas, o 17% cento da poboación española.

n

 

n

En 2010, máis dun centenar de hospitais españois (públicos e privados) compraron máis de 30.000 probas de diagnóstico para enfermidades monoxénicas, de diagnóstico postnatal e de diagnóstico xenético, cun custo medio de entre 200 e mil euros cada unha.

n

 

n

Ese mesmo ano, os hospitais españois gastaron 1662 millóns de euros en fármacos biotecnolóxicos -cerca dun 30% do gasto farmacéutico do sistema sanitario-, a maioría destinados ao tratamento de patoloxías oncolóxicas (cancro de mama, cancro colorrectal e cancro de pulmón, entre outros), esclerose múltiple e patoloxías hematolóxicas e hepáticas (hepatite B e C).

n

 

n

O informe sinala tamén que, con respecto ao 2008, ano en que se publicou o estudo precedente a este, cerca dun oitenta por cento dos fármacos biotecnolóxicos seleccionados utilizados para o tratamento de pacientes baixara o seu prezo en 2010.

n

 

n

En concreto, o 57% destes fármacos abaratouse polo menos un trinta por cento respecto a 2008, un dato que fai que o prezo medio de tratamento por fármaco biotecnolóxico, pasase dos 9000 euros en 2008 a 4987 euros en 2010.

n

 

n

O estudo destaca tamén a importancia das vacinas biotecnolóxicas financiadas polo Sistema Nacional de Saúde que son fundamentais na prevención de enfermidades e supoñen un grande aforro para o sistema, xa que, por cada euro investido en vacinas, o SNS aforra entre catro e cinco euros en custos médicos directos.

n

 

n

Entre as vacinas biotecnolóxicas incluídas no calendario de vacinación do SNS destaca a da poliomielite, a tripla vírica, a da gripe, a da hepatite B ou a da meninxite C.

n

 

n

(Fonte: EFE)

n

n

n