A atención aos aspectos multiculturais e á elaboración dos contratos son factores clave na negociación internacional

A complexidade e a multiculturalidade caracterizan o contorno no que se moven os novos directivos que pretenden competir nos mercados europeos e internacionais. Esta foi unha das ideas principais que a experta Pilar Branco, directora de Expotrends, compartiu hoxe cos empresarios que asistiron ao primeiro almorzo tecnolóxico da tempada en Tecnópole.

Este evento enmárcase no programa de actuacións de Tecnópole para promover a internacionalización do tecido empresarial galego a través da súa participación como entidade de referencia de Galactea Plus, o nodo da European Enterprise Network (EEN) no noroeste peninsular.

Sobre os primeiros pasos no mercado exterior, Blanco destacou a conveniencia de non facelo nunca en solitario, senón buscando os socios adecuados, e ter claro cal é a vantaxe competitiva que permitirá un posicionamento sólido. 

A experta en internacionalización explicou que, “ademais dos coñecementos técnicos, a formación humana é imprescindible para o éxito nos novos mercados”. Neste sentido, subliñou que ningunha estratexia de internacionalización pode estar completa sen coñecer os fundamentos da negociación e a comunicación no contexto global, no que, ademais das habilidades negociadoras, xogan un papel clave o coñecemento do protocolo e os aspectos culturais.

“Unha negociación exitosa significa conseguir o que queremos sen ofender á outra parte”, destacou Blanco. “Negociar non é unha actividade excepcional ou un conxunto de destrezas. É un reto constante que se mellora practicándoo, analizándoo e revisándoo de forma continua. Cada negociación é diferente, pero os elementos básicos sempre son os mesmos”.

Importancia dos contratos
 
No ámbito da negociación, Blanco trasladou aos asistentes algúns consellos, como a importancia de saber escoitar, tomar notas e pedir confirmación sobre o que se lle está entendendo ao noso interlocutor, sobre todo se se comunica noutro idioma. Ademais, recomendou pór por escrito o tratado na reunión e compartilo coa outra parte para estar seguros de que todo quedou claro antes de proceder a formalizar un contrato.

Segundo a experta, no contexto da compravenda internacional resulta fundamental aproximarse e profundar nos criterios para interpretar e elaborar os contratos internacionais.

“Un contrato internacional ben realizado pode eliminar moitos problemas posteriores”, sinalou, xa que nel se recollen as obrigacións concretas do distribuidor ou do axente comercial.